Logo_MZDS_20-0-90

 

CL1418

Mobilní Zkušebna Délkoměrů a výrobních Strojů

Zkušební laboratoř č. 1418 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Předmět akreditace:
Zkoušky k ověření způsobilosti souřadnicových měřicích strojů (CMM), kruhoměrů a profiloměrů,
používaných pro měření lineárních rozměrů

Stránky jsou stále v úpravě a aktualizaci

souřadnicový měřicí stroj (CMM)

kruhoměr

 profiloměr

b_cmm_1

b_km_1

b_pm_1

Akreditované zkoušky, které ověřují kalibraci předmětných měřidel dle VIM3:2007 bezprostředně po periodickém servisu a kalibraci autorizovaným dodavatelem nebo uvnitř kalibračního intervalu:

— Zkouška chyby indikace CMM, používající snímací systém bez stranového odsazení hrotu snímacího doteku od osy pinoly, realizovaná koncovými měrkami,
podle ČSN EN ISO 10360-2:2010;

— Zkouška shody charakteristik délky – úchylek tvaru a polohy kruhoměru se specifikacemi;

— Zkouška shody charakteristik délky – tvaru profiloměru se specifikacemi.

Mezinárodní metrologický slovník VIM3:2007 je v češtině dostupný ne serveru UNMZ
v sekci „
Terminologie v metrologii“.

Osvědčení o akreditaci č. 192/2012 a příloha OA

 

OA (150 kB)

POA (100 kB)

OA & POA (1500 kB)

Kontakty

noa_cz

npoa-cz

noa_cznpoa-cz

Ing. Milena Hladíková
hladikova (at) imeco-th.cz

Bc. David Hladík
hladik (at) imeco-th.cz

Ing. František Klein
fklein (at) volny.cz

RNDr. Miroslav Jan Skopal
mzds (at) mzds.cz
miroskop (at) mzds.cz

Subjekty partnerské spolupráce

Laboratoř MZDS úzce spolupracuje s pracovištěm Odboru technické normalizace Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ),
Ústavem výrobních strojů, systémů a robotiky (
UVSSR) Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně,
Měrovým a školicím střediskem Carl Zeiss Fakulty strojní ČVUT v Praze
a podílí se na vydávání internetového časopisu
Kvalita a GPS.

Logo_cvut.JPG

unmz-logo_38x13_100%

Publikace

 

Osanna, P. H.: Systém norem GPS (německy). Metrologie měřidel délky, VUT v Brně 2008.

Fiala, A.: Návaznost měřidel. Metrologie měřidel délky, VUT v Brně 2008.

Pospíšil, M.: Slovník VIM 3 – poznámky k překladu do češtiny. Metrologie měřidel délky, VUT v Brně 2008.

Skopal, M. J.: Návaznost měřidel a strojů v oboru délka v systému kvality. Metrologie měřidel délky, VUT v Brně 2008.

Skopal, J.: Normativní dokumenty pokrývající činnost iso/tc 213, cen/tc 290 rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování (gps). Metrologie v systému managementu kvality, VUT v Brně 2010.

Fiala, A.: Řízení monitorovacího a měřicího zařízení. – prezentace. Metrologie v systému managementu kvality, VUT v Brně 2010.

Beránek, L.: Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) používané k měření lineárních rozměrů. Metrologie v systému managementu kvality, VUT v Brně 2010.

Skopal, M. J.: Pojmy managementu měřidel v systémech kvality. Metrologie v systému managementu kvality, VUT v Brně 2010.

Skopal, M. J.: Kalibrace a zkouška měřidel a měřicích systémů.

Skopal, M. J.: Definice pojmu „kalibrace“ podle VIM 3:2007.

Skopal, M. J.: Vývoj definicí pojmů „návaznost“ a „kalibrace“.

Skopal, M. J.: Korespondence BIPM, NIST, MZDS.

Skopal, M. J.; Fiala, A.: Metrologická návaznost, kalibrace a ověření kalibrace. (nepublikováno v periodiku)

Horský, J.: Metrologie a názvosloví (aneb abychom si rozuměli). METROLOGIE, UNMZ, 3/2011.

Skopal, M. J.; Fiala, A.: Kalibrace a přesnost měření. MM Průmyslové spektrum, MM publishing, s.r.o., 11/2011. (internetová verze)

Skopal, M. J.; Fiala, A.: Kalibrace a zkouška souřadnicových měřicích strojů, 22. mezinárodní konference „Měřicí technika pro kontrolu jakosti“. Česká metrologická společnost. Plzeň, 12. a 13. března 2013. (prezentace)

ČSN EN ISO 10360-2:2010 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) – náhled normy

 

Další publikace naleznete v archivu internetového časopisu Kvalita a Geometrické specifikace produktů

optimalizováno pro internetový prohlížeč Google Chrome

Aktualizace 13.3.2013