Logo_MZDS_20-0-90

 

CL 1418

Mobilní Zkušebna Délkoměrů a výrobních Strojů

Zkušební laboratoř č. 1418 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř MZDS nabízí akreditované zkoušky ověření způsobilosti
souřadnicových měřicích strojů (CMM), používaných pro měření lineárních rozměrů.

V případě zájmu o vystavení nabídky se obraťte na níže uvedené kontakty.

Akreditovaná zkouška ověřuje (verifikuje) kalibraci CMM dle VIM3 bezprostředně po periodickém
servisu a kalibraci autorizovaným dodavatelem (přejímka) nebo uvnitř kalibračního intervalu
(periodická zkouška) s interpretací SHODA – NESHODA – NEJISOTA (
ČSN EN ISO 14253-1:2014).

Specifikace akreditované zkoušky:

Zkouška chyby indikace CMM koncovými měrkami, používající snímací systém bez stranového odsazení hrotu snímacího doteku od osy pinoly, podle ČSN EN ISO 10360-2:2010.

Mezinárodní metrologický slovník JCGM 200:2008 (VIM3) je v češtině dostupný na serveru UNMZ
v sekci „
Terminologie v metrologii“.

Osvědčení o akreditaci č. 130/2017 a Příloha OA ze dne 28.2.2017

 

OA & POA česky

OA & POA in English

Kontakty

noa_cznpoa-cz

noa_cznpoa-cz

Ing Jiří Trnka
vedoucí laboratoře
telefon +420 604 279 421
email: brtservis (at) brtservis.cz

Vladimír Rolenec
zástupce vedoucího laboratoře
telefon +420 605 281 209
email: rolenec (at) brtservis.cz

RNDr. Miroslav Jan Skopal
zástupce vedoucího laboratoře
telefon +420 602 523 860
email: mzds (at) mzds.cz

www.brtservis.cz, www.mzds.cz

 

Subjekty partnerské spolupráce

Laboratoř MZDS úzce spolupracuje s pracovištěm Odboru technické normalizace
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (
ÚNMZ – TNK7),
Ústavem výrobních strojů, systémů a robotiky (
UVSSR) FSI VUT v Brně
Měrovým a školicím střediskem Carl Zeiss Fakulty strojní ČVUT v Praze
a podílí se na vydávání internetového časopisu
Kvalita a GPS.

Logo_cvut.JPG

unmz-logo_38x13_100%

Publikace

 

Fiala, A.; Prostredník, D.; Skopal, M.J.: Konfirmace měřidel. MM Průmyslové spektrum, MM publisching s.r.o., 3/2017. (internetová verze)

Skopal, M. J.; Fiala, A.: Studie na téma „Kalibrace a verifikace kalibrace měřidel v oboru délka“. UVSSR FSI VUT v Brně, květen 2015.

Blake, M.: Zkoušky a kalibrace. MeasureUP, březen 2015.

Skopal, M. J.; Fiala, A.: Kalibrace a zkouška souřadnicových měřicích strojů, 22. mezinárodní konference „Měřicí technika pro kontrolu jakosti“. Česká metrologická společnost. Plzeň, 12. a 13. března 2013. (prezentace)

Skopal, M. J.; Fiala, A.: Kalibrace a přesnost měření. MM Průmyslové spektrum, MM publishing, s.r.o., 11/2011. (internetová verze)

Horský, J.: Metrologie a názvosloví (aneb abychom si rozuměli). METROLOGIE, UNMZ, 3/2011.

Skopal, M. J.; Fiala, A.: Metrologická návaznost, kalibrace a ověření kalibrace. (nepublikováno v periodiku)

Skopal, M. J.: Korespondence BIPM, NIST, MZDS.

Skopal, M. J.: Vývoj definicí pojmů „návaznost“ a „kalibrace“.

Skopal, M. J.: Definice pojmu „kalibrace“ podle VIM 3:2007.

Skopal, M. J.: Kalibrace a zkouška měřidel a měřicích systémů.

Skopal, M. J.: Pojmy managementu měřidel v systémech kvality. Metrologie v systému managementu kvality, VUT v Brně 2010.

Beránek, L.: Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) používané k měření lineárních rozměrů. Metrologie v systému managementu kvality, VUT v Brně 2010.

Fiala, A.: Řízení monitorovacího a měřicího zařízeníprezentace. Metrologie v systému managementu kvality, VUT v Brně 2010.

Skopal, J.: Normativní dokumenty pokrývající činnost iso/tc 213, cen/tc 290 rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování (gps). Metrologie v systému managementu kvality, VUT v Brně 2010.

Skopal, M. J.: Návaznost měřidel a strojů v oboru délka v systému kvality. Metrologie měřidel délky, VUT v Brně 2008.

Pospíšil, M.: Slovník VIM 3 – poznámky k překladu do češtiny. Metrologie měřidel délky, VUT v Brně 2008.

Fiala, A.: Návaznost měřidel. Metrologie měřidel délky, VUT v Brně 2008.

Osanna, P. H.: Systém norem GPS (německy). Metrologie měřidel délky, VUT v Brně 2008.

Další starší publikace k tématu naleznete v archivu internetového časopisu Kvalita a Geometrické specifikace produktů

optimalizováno pro internetový prohlížeč Google Chrome

Aktualizace 15.4.2017